Pemaharan Pusaka Keris Tosan Aji Terpercaya

Keris Nusantara adalah situs pemaharan pusaka terpercaya yang menyediakan berbagai macam jenis tosan aji dari keris jawa, keris melayu, keris bugis, tombak, pedang, kujang, badik dan segala macam tosan aji di nusantara. Baik dari keris sepuh maupun kamardikan atau keris baru, kami juga menyediakan segala jenis aksesoris tosan aji mulai dari pendok, mendak, deder (handle), warangka gayaman, warangka ladrang, warangka sandang walekat juga warangka tombak beserta dengan songsong dan landeyannya. Ada pula kelengkapan yang lain yang ada dalam gallery kami mulai dari jagrak, blawong, singep pusaka, kotak keris pusaka dan banyak lagi aksesoris dalam gallery kami.

Kami bergerak dalam bidang tosan aji sudah lebih dari satu dekade sehingga kami memiliki tujuan agar budaya nusantara dapat bersatu khususnya para pecinta tosan aji agar kita selaku pecinta keris tosan aji dapat melestarikan budaya yang ada di nusantara ini melalui www.kerisnusantara.com
Salam Budaya

Produk Terbaru

SELENGKAPNYA

Keris Nusantara Call Center

Telephone/SMS : 082246022233 (Indonesia) || Telephone/SMS : +62 822 460 22233 (International) || WhatsApp : +6282246022233 (indonesia)

Instagram : https://www.instagram.com/kerisnusantarajaya/  || Email : [email protected]

Keris merupakan pusaka tradisional warisan nusantara yang saat ini telah dikenal di seluruh belahan dunia, sejak jaman kuno keris memiliki arti yang sangat penting terutama dalam perkembangan kebudayaan nusantara dari jama kerajaan kuno hingga saat ini.

Artikel terkait

SELENGKAPNYA

pamor keris adeg lembut adeg rambut sodo sakler adeg sapu adeg tepen sodo telung ler adeg telu adeg wengkon aling-aling alip andha agung toya mambeg batu lapak bawang sebungkul bendha segada beras wutah blarak ngirid blarak sineret bonang rinenteng bungkus buntel mayit cemara sewu dhadhung muntir dwi warna endhas baya gabah sinawur ganggeng kanyut gumbala geni gunung kobong ilining warih jala tundha janur risak janur sinebit jarot asem jung isi donya junjung drajat kala cakra kapas kawur kara welang kenanga ginubah kendhagan kendhi gumantung kendhit klabang sayuta kudhung kol buntet kulit semongko kupu tarung kutha mesir lar gangsir lawe pinutur lawe risak lawe saukel lawe tekuk wenang lintang kemukus lintang mas lumut rinenteng mancungan manggar manikem mas kumambang mayang mekar mega sinungsun melathi rinonce melati sinebar mlinjon mrambut mrutu sewu naga rangsang nggajih binumbu tumpuk sap-sapan nur ilahi pancuran mas pandhan iris pari sawuli patra sinungsung pedaringan kebak pring sadhapur pundhak sategal pulo tirto puser bumi putri kinurung raja abala raja gundhala raja soleman rante mas ratu pinayungan rekep bayu ri wader ron jagung ron kendheru ron pakis sada saler satriya pinayungan segara wedhi segara winotan sekar winotan sekar glagah sekar kopi sekar lampes sekar pala sekar susun sekar tebu selo karang sembar-simbar sisik sewu sumber sumsum buron sumur bandung tuambal tamsul kinurung tangkis tebu kineret tebu sauyun tedjo kinurung telaga mambeng tepen tetesing warih tirta teja trikik tri warno tumpal keli tumpuk tundhung tunggak semi tunggul kukus udan mas udan riris ujung gunung uler lulut unthuk banyu untu walang wahyu tumurun walang sinunduk watu lapak wengkon wiji timun winih wos wutah wulan wulan

bentuk keris memiliki nama dhapur keris bango dholog bethok brojol cadhong cengkrong condhong campur cundrik dhungkul dhuwung duduk waru eling pati gumbeng jaga upa jaka lola jaka tuwa jalak jalak buda jalak dinding jalak mangan lurung jalak ngepang jalak ngoceh jalak ngore jalak nguwuh jalak nguwung jalak nyecep madu jalak piturun jalak ruwoh jalak sangu tumpeng jalak sumelang gandring jalak tilam sari jamang murup joan mangan kala kaladata kalamisani kalamunyeng kalanadhah kandha basuki karno tinanding kebo dhendheng kebo dhungkul kebo giring kebo kanthong kebo lajer kebo teki kelab lintah kiki laler mengeng lar ngatap marak marasebo mangkurat mayat mesem mundharang naga siluman naga tapa pasa pandhan sarawa panji anom panji penganten pasopati patrem pinarak pudhak sategal pulanggeni puthut kembar regol ron teki sampur sardula mangsah semar mendem semar pethak semar tinandhu sempaner sepang sigar jantung sineba singa singa barong singo lar singa sangu tumpeng singa sinebo sinom robyong sinom wora wari sujen apel surapati sutama bandung tebu sauyun tilam sari tilam upih tumenggung wora-wari yuyu rumpung damar murup sinebaning dilah campur bawur dhuwung jangkung cinarita jangkung mangkunegara jangkung mangkurat jangkung mayang jangkung pacar jangkung panoleh mahesa nabrang mahesa nempuh maheso soka manglar monga mayat panji waluring panji kuda pudhak jangkung sembada singo barong anoman bakung cundring dholong hurap-hurap kala nadhah mahesa dhendheng mahesa dhengen mahesa tedhan mahesa tedhas naga salira naga seluman pandawa cinarita pandawa lare pandawa prasaja pandawa ulap pudhaksategal pulang geni rara siduwa balebang carubung condhong campur jaran goyang megantara naga keras naga sapto panji semedi sempana kinjeng sepokal bale kencana carang soka jarodeh jaruman kidang mas kidang milar kidang soka klika bendha panimbal paniwen panji sekar segara muncar smepana klenthang sempana panjul bandhotan carita bungkem carita daleman carita gandhu carita genengan carito keprabon carita prasaja jaka rumeksa jaka waru sabuk inten sabuk sela sabuk tali santan waluring buto ijo joan mangan kala kantar karacan korowelang lung gandhu panji paniwen parung sari sengkelat naga sasra naga bongkokan naga lare naga penganten bima kurda bimo krodha carang buntala carita buntolo rangga pasung ranggawilah sedhet carita klenthang bima rangsa cancingan ngamper buntala tri murda drajit kala tinantang trisirah kalabendu rangga wirun rangga wulung kala lunga

keris sepuh memiliki perkiraan pembuatan yang disebut dengan tangguh keris diantaranya tangguh kadewatan purwacarita budha jenggala kediri segaluh singasari pajajaran majaphit blambangan tuban sedayu demak jipang madura tua pengging pajang mataram senopaten mataram sultan agung mataram amangkuratan mataram kartasura surakarta kasunanan surakarta mangkunegaran yogyakarta kasultanan yogyakarta pakualaman